1989

Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng (1989) | Indiana Jones And The Last Crusade (1989)
8.2
TM+PĐ

Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng (1989) | Indiana Jones And The Last Crusade (1989)

Truyền thuyết bắt đầu từ cuối thể kỷ 12, ngủ yên qua hơn 7 thế kỷ cho đến tận bây giờ, khi Hitler ôm mộng bá chủ thế giới và đánh thức quá khứ. ...