1984

Thiếu Lâm Tiểu Tử (1984) | Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin (1984)
6.3
Thuyết Minh

Thiếu Lâm Tiểu Tử (1984) | Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin (1984)

Thiếu Lâm tiểu tử được sản xuất năm 1984, được coi như phần 2 của bộ phim Thiếu Lâm Tự nổi tiếng trước đó. Lý Liên Kiệt một lần nữa hợp tác với ...