1981

Indiana Jones và Chiếc Rương Thánh Tích (1981) | Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (1981)
8.4
TM+PĐ

Indiana Jones và Chiếc Rương Thánh Tích (1981) | Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (1981)

Năm 1936, giáo sư khảo cổ Indiana Jones đang trên đường theo đuổi pho tượng vàng tại rừng già Nam Mỹ thì nghe được thông tin về chiếc Giương ...