iQiyi

Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi (2023) | Under the Microscope (2023)
14/14 PD.LT

Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi (2023) | Under the Microscope (2023)

câu chuyện xoay quanh Soái Gia Mặc, là chàng trai bị ám ảnh bởi toán học, không chút hứng thú với tửu sắc bài bạc, thú vui của anh là chỉnh sửa ...