VÕ THUẬT-CỔ TRANG

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng (2022) | The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)
8/8 PĐ.LT

Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng (2022) | The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)

Phim lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong The Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn của JRR Tolkien. Khi này thời kỳ hòa bình được ...
Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi (2023) | Under the Microscope (2023)
14/14 PD.LT

Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi (2023) | Under the Microscope (2023)

câu chuyện xoay quanh Soái Gia Mặc, là chàng trai bị ám ảnh bởi toán học, không chút hứng thú với tửu sắc bài bạc, thú vui của anh là chỉnh sửa ...