KHÔNG XÁC ĐỊNH

Lạc Ngoài Không Gian (2018) |  Lost in Space (2018)
20/20 LT

Lạc Ngoài Không Gian (2018) | Lost in Space (2018)

Sau vụ nổ, con tàu của gia đình Robinson đã rơi xuống 1 hành tinh ngoài không gian. Tại đây, họ đã chiến đấu để chống lại mọi thứ và tìm cách ...