Rich Moore

Ralph Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo (2018) | Wreck It Ralph: Breaks the Internet
7
PĐ+LT+RAW

Ralph Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo (2018) | Wreck It Ralph: Breaks the Internet

Sáu năm sau phần 1, một sự kiện thay đổi hoàn toàn cuộc sống của đôi bạn thân Ralph và Vanellope. Máy tính đã kết nối wifi, giờ đây họ bắt đầu ...