Vincent Zhao

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan (2020) |  Detective Dee: Solitary Skies Killer (2020)
5.7
PHỤ ĐỀ.

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan (2020) | Detective Dee: Solitary Skies Killer (2020)

Những bạn bè người thân xung quanh thiếu nữ đều chết một cách bất thường, là sao chổi xui xẻo ám thân hay có uẩn khúc gì bên trong, hãy cùng đón ...